Algemene informatie

Hanzesport is opgericht in 1969.

Visie
Hanzesport is een vereniging van, voor en door leden die aan atletiek doen, van sprinten tot duurlopen, van sportief wandelen tot kogelstoten, van hordelopen tot polsstokhoogspringen, van nordic walking tot verspringen. Ieder beoefent de sport op het eigen niveau van recreatief tot topniveau, in een sfeer van saamhorigheid en verdraagzaamheid. Hanzesport werkt mee aan maatschappelijk doelen vanuit haar sportieve doelstellingen.

Missie
Over vijf jaar is Hanzesport een gezonde vereniging waar je graag lid van bent en blijft. De communicatie is op orde, de vrijwilligers zorgen er voor dat de club soepel draait en alle activiteiten tot in de puntjes verzorgd worden. Niet alleen de sportbeoefening is op topniveau, ook de kracht en kwaliteit van de club zijn op topniveau gebleven. Vanuit die kracht hebben we een nationaal kampioenschap georganiseerd, hebben we alle basisscholen structureel kennis laten maken met atletiek, verzorgen we clinics voor bedrijven en andere organisaties en werken we aan de gezondheid van alle groepen in de maatschappij. Op de goed onderhouden baan worden alle onderdelen, werpen, springen en lopen, beoefend.  We hebben een normaal verloop. We hebben veel ongebonden lopers naar de club getrokken. Door de rustige groei in aantal leden hebben we grote verhoging van de contributie kunnen voorkomen. We zijn stevig verankerd in het netwerk in Zutphen en omgeving.

Kernwaarden
Sportief
Verdraagzaam
Verbonden
Prestatiegericht (ieder op eigen niveau)
Trots
Veilig 

Kernkwaliteiten
Kennis en kunde
Betrokken vrijwilligers
Organisatiekracht
Goede faciliteiten
Commercieel gevoel
Goed imago
Goed netwerk 

 

Postadres: Atletiekverenging Hanzesport
Deventerachterpad 1
7203 AW Zutphen

Kamer van koophandel: 40101458

Statuten
De statuten van Hanzesport kunt u hier vinden