Vrijwilligers gezocht voor Nationale Ouderendag

26 september 2018

Op vrijdag 5 oktober 2018 wordt voor de negende keer de Nationale Ouderendag (NOD) georganiseerd. Ouderen mogen een wens indienen en met behulp van vrijwilligers worden de wensen vervuld. Ook Zutphen doet dit jaar weer mee. De organisatie is in handen van de Stadsonderneming Zutphen en het Odensehuis Zutphen.
 
Een aantal bewoners van zorginstelling Sutfene in Zutphen heeft een wens ingediend om een rondwandeling te maken door historisch Zutphen. Het gaat hier om oudere, zorgbehoevende mensen. Zij zitten allen in een rolstoel en kunnen er daardoor maar weinig meer op uit. Ze zijn volledig afhankelijk van anderen. In de praktijk betekent dit dat zij weinig buiten komen en geen bijzondere dingen meer doen. Het verzorgend personeel ondersteunt de wens van harte. Zij zien ook dat op de manier waarop de zorg nu georganiseerd is er vrijwel geen ruimte is om iets bijzonders te doen. Te weinig personeel en geen geld.
 
We hebben de stadsgidsen bereid gevonden om de rondleiding te verzorgen en een restaurant biedt na afloop een pannenkoekenlunch aan de ouderen en hun duwers.
 
Mijn vraag is of een aantal Hanzesport-leden bereid zou zijn om op 5 oktober deze groep ouderen in hun rolstoel te duwen. Het gaat om circa 10 mensen en het is van 11.00-13.30u (inclusief gratis pannenkoekenlunch). De dankbaarheid zal groot zijn! De ouderen krijgen zo een prachtige dag en worden in het zonnetje gezet. Een nevendoel van de Nationale Ouderendag is om contacten te leggen tussen ouderen en hun jongere stadsgenoten. Het duwen heeft dus niet alleen een praktisch doel, maar ook een sociaal aspect.
 
Zou dit kunnen lukken?


Aanmelden voor donderdag 27 september.
met vriendelijke groet,
Lex Hemelaar
Nationale Ouderendag comité Zutphen
T 0575 - 82 02 28
E zutphen-ouderendag@ouderenfonds.nl