2 oktober 2017

Op zondag 10 december wordt in Brummen door de Vrienden van Harmonie Orkest Brummen voor de 7e keer de Midwinterwandeling georganiseerd. Misschien wel de gezelligste wandeling van Nederland.

De wandeling gaat door het prachtige gebied van Waterschap Vallei en Veluwe, die zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater. Tijdens deze Midwinterwandeling ontmoet u natuurlijk midwinterhoornblazers, jachthoornblazers, een verhalenverteller en zijn er gezellige rustpunten.

Er zijn routes van 5, 10 en 15 kilometer en op de kortste afstand wordt u gedeeltelijk vervoerd met een paardentram. Deze kortste afstand is speciaal voor kinderen erg leuk. Voorgaande jaren hadden de organisatoren b.v. een kabouterroute en een laarzenpad georganiseerd. Het onderwerp van dit jaar blijft nog een verrassing.

De start is tussen 9.30 en 13.30 uur op De Hazenberg 22b in Brummen. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen en het startpunt ligt slechts 500 meter van het station. Het inschrijfgeld is € 4,00 p.p. en voor kinderen van 3 tot 12 jaar € 3,00

Met de opbrengst van deze wandeling willen de Vrienden van Harmonie Orkest Brummen dit orkest financieel ondersteunen. Met de opbrengst van vorige jaren zijn instrumenten aangeschaft voor het orkest en de opleidingsorkesten en is een bijdrage geleverd aan de kleding voor de opleidingsorkesten.

Verdere informatie op www.midwinterwandeling.nl