Grote Veldloop 2020 afgelast

In het kader van de vergunningaanvraag hebben we nauw contact met de gemeente Bronckhorst en het daar ingestelde Covid-19-team. In overleg deze zomer hebben we het programma  ingekort met een maximaal aantal deelnemers van 250 en aanvullende maatregelen voor de deelnemers.

Na de aanscherping van de maatregelen begin oktober heeft het corona-team van de gemeente de te verlenen vergunning nogmaals beoordeeld en geconstateerd dat, mede in het licht van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, zij het onverantwoord vindt om de loop door te laten gaan vanwege de hoge concentratie mensen op één plek.

Wij hebben dit in ons team wegwedstrijden besproken en kunnen ons vinden in de zienswijze  van de gemeente Bronckhorst. Het risico voor deelnemers en onze vrijwilligers willen en kunnen wij, gezien de huidige situatie, niet nemen.

Helaas moeten we daarom de loop afgelasten, hoe spijtig wij dat ook vinden voor de deelnemers, die al hadden ingeschreven. Wij vertrouwen erop, dat hiervoor begrip is.

Team wegwedstrijden AV Hanzesport.