Werp5Kamp Masters

zaterdag 26 oktober 2019

Dit jaar de 12de editie van de Werp5Kamp!

Ook in 2019 een werp5kamp om het buitenseizoen af te sluiten op de baan van Hanzesport in Zutphen.

Zoals gebruikelijk werken we weer in vaste groepen, die ieders met een eigen jurygroep de onderdelen afwerken. Welke groepsindeling we aanhouden hangt af van de aanmeldingen.

De werp5kamp bestaat uit; kogelslingeren, discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten en gewichtwerpen. Een mooie en bekende combinatie van onderdelen.

Onlangs is de baan gekeurd, helaas is onze grote kooi voor het slingeren afgekeurd. Hieraan wordt hard gewerkt. Maar mocht het onverhoopt niet lukken om dit voor de 26e oktober op te lossen, dan kunnen we niet kogelslingeren en wordt het een werpvierkamp. Ons is verteld dat het goed gaat komen, dus daar vertrouwen we op.

Zoals jullie gewend zijn van ons zorgen we ook voor de inwendige mens. Tijdens de werp5kamp staat voor de masters en vrijwilligers een lekkere lunch klaar.

Inschrijven kan zoals gewend op www.atletiek.nu, daar vind je ook het tijdschema en de uiteindelijke groepsindeling. Deze zal ik maken op basis van de inschrijvingen.

We gaan er een sportieve en waardige afsluiting van het seizoen van maken.

Kom ook zaterdag 26 oktober; kijken, helpen of meedoen aan de 12e Werp5Kamp!

 

Informatie over de wedstrijd
Alle informatie kan je via www.atletiek.nu volgen. Wie er al hebben ingeschreven, hoe laat de
wedstrijd begint en het verdere chronoloog. Daarnaast zal de organisatie in de week voor
aanvang van de wedstrijd alle deelnemers via de mail nog informeren. En hier op de website zal ook het tijdschema en de groepenindeling komen te staan.

Inschrijfgeld & Betaling
Het inschrijfgeld hebben we vastgesteld op € 17,50.
De betaling van het inschrijfgeld wordt via de website geregeld en niet meer op de wedstrijddag zelf. Het moment van betaling is ook tevens de datum van inschrijving. Dit is pas van belang wanneer het maximum van 60 deelnemers is bereikt.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via www.atletiek.nu .
De inschrijving sluit op zaterdag 21 oktober, tenzij het maximale aantal inschrijvingen al eerder is
bereikt.

De uitslagen van de Werp-5-Kamp van de afgelopen jaren zijn te vinden via atletiek.nu.

Bij de editie van 2019 zijn foto’s genomen door Luc Verheij. Je kunt ze hier bekijken.