Coopertest Hanzesport

Na de laatste persconferentie over Covid 19, zijn wij van het Hanzesport coopertest team niet veel wijzer geworden. We hebben daarom besloten om op de huidige voet verder te gaan met een maandelijkse Coopertest op de atletiekbaan aan het Deventerachterpad.

We organiseren de Coopertest tot de maand augustus elke vierde zaterdag van de maand: om te beginnen op 22 mei, 26 juni, 24 juli en voorlopig als laatste in deze vorm op 28 augustus, dus zet deze data in uw agenda. De deelname staat open voor iedereen.
Aanmelden kan vanaf 10.00 uur en de start is om 11.00 uur. De opzet blijft dus hetzelfde als de vorige Coopertest i.v.m Covid 19 regels. De start is om 11.00 uur met deelnemers tot 26 jaar en vanaf 11.15 deelnemers vanaf 27 jaar en dan in 4-tallen en de volgende serie om 11.30 uur. Uiteraard dient men aan de regels van het RIVM te houden. Dit betekend dat er geen omkleed en douche gelegenheid is. De kantine is ook nog gesloten.

A.V Hanzesport
Deventerachterpad 1 Zutphen

De Coopertest bestaat uit 12 minuten hardlopen op de atletiekbaan. De afstand, die men in deze tijd aflegt is een maat voor de conditie. Dat is ook de reden, waarom lopers/sters regelmatig deze test doen om te zien of hun conditie op peil blijft of zelfs verbeterd.

De organisatoren van AV Hanzesport noteren de afgelegde afstand en hebben controlelijsten om de maat van de conditie te bepalen.

Deelname aan de Coopertest is gratis