Fit na het werk

Fit na het werk
Trainer Charles van Oosterhout
Informatie E-mail:             oost4322@gmail.com
Telefoon           0575 574432
Algemene informatie  
Trainingsdoel Aan het eind van de vrijdagmiddag wordt er op de atletiekbaan van AV Hanzesport training gegeven om na een drukke week (werk of allerlei andere zaken) het hoofd leeg te maken en lekker fit het weekend in te gaan.  
Niveau Prestatie en recreatie gaan bij ‘Fit-na-het-werk’ hand in hand. Een aantal leden neemt aan wedstrijden deel, uiteenlopend van 10 tot 15 en 21 km. Vaak wordt in de groep onderling afgesproken aan welke wedstrijden men zal deelnemen. De trainer bereidt de atleten dan met behulp van een loopschema op de wedstrijd voor. Andere leden van deze loopgroep zijn meer recreatief gericht: zij streven ernaar de conditie goed op peil te houden of te verbeteren.  
Bijzonderheden De trainingen zijn op beide soorten atleten ingericht, zowel voor prestatiegerichte lopers als voor recreatieve lopers. In ieder geval is iedereen in staat de 5 km te lopen in ongeveer een half uur. Bij de trainingen ligt de nadruk vooral op loopscholing (techniek van het lopen) en op het vergroten van uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen via, onder andere, duurlopen en intervaltrainingen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan lichamelijke oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de algehele conditie. In de winter traint de groep op de atletiekbaan. In de lente en de zomer wordt regelmatig buiten de baan getraind, op een plek in de prachtige omgeving van Zutphen. Naast prestatie is ook het sociale aspect voor de atleten van belang: zij vormen een hechte en gezellige groep lopers die elkaar stimuleren om hun prestatie en conditie te verbeteren. Iedere week wordt aangekondigd wat voor training er wordt gegeven en waar deze start en eindigt.