Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief Hanzesport verschijnt één keer in de zes weken en  wordt via de mail verspreid onder alle leden, vrijwilligers en relaties van Hanzesport.

Onderwerpen zijn:

  • oproepen uit en voor de groepen
  • mededelingen van het bestuur
  • terugblik op en aankondiging van evenementen
  • ander verenigingsnieuws

Vaak met verwijzingen naar de site, waar meer ruimte is voor langere artikelen.

Heb je nieuws? Mail het naar: nieuwsbrief@hanzesport.nl

Redactie en vormgeving: Henk-Jan Rietberg en Annemieke Wijdieks.

Op zoek naar een oude Nieuwsbrief Hanzesport? We hebben ze chronologisch voor je verzameld.