Afspraken en regels

Het bestuur van Hanzesport heeft afspraken, regels en gedragscodes opgesteld met betrekking tot het gebruik van de baan, van de materialen en algemene huishoudelijke regels. Wij verwachten van onze leden dat zij op de hoogte zijn van deze huisregels en zich hieraan houden.