Onze sponsoren

Onze vereniging

Hanzesport is een vereniging van, voor en door leden die aan atletiek doen, van sprinten tot duurlopen, van sportief wandelen tot kogelstoten, van hordelopen tot polsstokhoogspringen, van nordic walking tot verspringen. Ieder beoefent de sport op het eigen niveau van recreatief tot topniveau, in een sfeer van saamhorigheid en verdraagzaamheid. Hanzesport werkt mee aan maatschappelijke doelen vanuit haar sportieve doelstellingen.

Laatste nieuws

UPDATE CORONA PER 14 OKTOBER

(Update woensdag 14 oktober 22:00 uur)

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen uitgezet die ook gevolgen hebben voor ons gedrag en afspraken bij av Hanzesport.

Het motto “ samen krijgen we Corona eronder” is nog steeds van kracht. Het vraagt echter door het veranderende beeld extra inspanning van ons allen. Wij vinden het dan ook van het grootste belang om die maatregelen en een aantal aanvullende maatregelen onder jullie aandacht te brengen. De urgentie hiervan zal jullie ongetwijfeld duidelijk zijn.

Voor de av Hanzesport houden deze maatregelen het volgende in (welke zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de trainers):

  • Jeugd tot 18 jaar blijven in teamverband trainen. Publiek is niet welkom tijdens de training.
    • Onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan (reizen moet beperkt worden, geen publiek).
  • Pupillen trainen na de herfstvakantie niet meer op de baan, maar in de Hanzehof. Dit kan gewoon met een max. groepsgrootte van 30 atleten per zaal. Publiek in de Hanzehof is niet toegestaan. Let op de agenda/app informatie: de zaterdagen zijn over het algemeen in het bos bij Huize ’t Velde. 
  • De trainingen van de loopgroepen senioren en masters (dus 18 jaar en ouder) zijn stopgezet.
  • De trainingen van de specifieke wandelgroepen kunnen doorgaan met aparte groepjes van max. 4 personen en op 1,5 meter afstand.
  • G-atleten trainen op de baan en de G-atleten boven de 18 jaar trainen in een aparte groepje van maximaal 4 personen ook op 1,5 meter afstand.
  • De trainingen van de masters technische onderdelen (trainingsgroep van Monika Kindervater) en het Top Team (trainingsgroep van Herman IJzerman) blijven doorgaan in aparte groepen van max. 4 personen en ook weer op 1,5 meter afstand.
  • De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Trainers kunnen pauzeren in de bestuurskamer.
  • Toilet is toegankelijk.

Blijf bewegen en blijf gezond! Namens het bestuur

Uitnodiging ONLINE Algemene Ledenvergadering

Door de verscherpte corona maatregelingen is het niet mogelijk een Algemene ledenvergadering in het clubgebouw te organiseren. Omdat we niet weten hoelang deze situatie nog aanhoudt, is het niet wenselijk de ALV nog een keer uit te stellen. Naast het afronden van lopende zaken, willen we de gevolgen van Corona op onze vereniging met u bespreken.

Grote Veldloop 2020 afgelast

In het kader van de vergunningaanvraag hebben we nauw contact met de gemeente Bronckhorst en het daar ingestelde Covid-19-team. In overleg deze zomer hebben we het programma  ingekort met een maximaal aantal deelnemers van 250 en aanvullende maatregelen voor de deelnemers.

Na de aanscherping van de maatregelen begin oktober heeft het corona-team van de gemeente de te verlenen vergunning nogmaals beoordeeld en geconstateerd dat, mede in het licht van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, zij het onverantwoord vindt om de loop door te laten gaan vanwege de hoge concentratie mensen op één plek.