Bestuur

Welkom op de bestuurspagina van Hanzesport.

Binnen het bestuur van av Hanzesport is een taakverdeling met aandachtsgebieden afgesproken zodat iedere bestuurder via een linking pin structuur een goede communicatie kan onderhouden met de verschillende teams. De organisatiestructuur van Hanzesport. 

We stellen het bestuur aan je voor.

VoorzitterRené Hombergenvoorzitter@hanzesport.nl
SecretarisMartin Jakobssecretaris@hanzesport.nl
PenningmeesterSander Heesenpenningmeester@hanzesport.nl
PR & CommunicatieVacantpr-communicatie@hanzesport.nl
Sportzaken BaanatletiekRon Kwakkelaarbaanatletiek@hanzesport.nl
   

René Hombergen
Voorzitter

 • Loopevenementen Team Weg Wedstrijden (TWW)
 • Strategie en beleid
 • Contacten met Atletiekunie en externe instanties
 • SAAZ (beleid)
 • Top Team Hanzesport
 • Running Trainers Coördinatie (RTC)

Sander Heesen
Penningmeester

 • Financiële administratie en jaarverslag
 • Ledenadministratie
 • Oud papier
 • SAAZ (financiën)

Martin Jakobs
Secretaris

 • Verenigingszaken
 • Secretariaat Hanzesport
 • Vrijwilligersbeleid
 • Vertrouwenspersonen
 • ARBO + veiligheid
 • Kantoor Hanzesport

Vacature
PR & Communicatie

 • Website en clubblad
 • Promotie en ledenwerving
 • Sponsorbeleid
 • Evenementen en pers

Ron Kwakkelaar
Sportzaken Baanatletiek

 • Baanatletiek Coordinatie Team (BCT)
 • Jeugd, Senioren, Masters technische atleten
 • Technisch Top team
 • Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
 • Jeugdbestuur