Bestuur

Welkom op de bestuurspagina van Hanzesport.

Binnen het bestuur van av Hanzesport is een taakverdeling met aandachtsgebieden afgesproken zodat iedere bestuurder via een linking pin structuur een goede communicatie kan onderhouden met de verschillende teams. De organisatiestructuur van Hanzesport.

We stellen het bestuur aan je voor:

Voorzitter Jan Jansen voorzitter@hanzesport.nl 06-12262928
Secretaris Nelleke Flikkenschild secretaris@hanzesport.nl 06-39828327
Penningmeester Jan van den Belt penningmeester@hanzesport.nl 06-53784042
PR & Communicatie Vacant pr-communicatie@hanzesport.nl
Sportzaken Baanatletiek Ron Kwakkelaar baanatletiek@hanzesport.nl 06-53217053

Jan Jansen
Voorzitter

 • Loopevenementen Team Weg Wedstrijden (TWW)
 • Strategie en beleid
 • Contacten met Atletiekunie en externe instanties
 • SAAZ (beleid)
 • Top Team Hanzesport
 • Running Trainers Coördinatie (RTC)

Jan van den Belt
Penningmeester

 • Financiële administratie en jaarverslag
 • Ledenadministratie
 • Oud papier
 • SAAZ (financiën)

Nelleke Flikkenschild
Secretaris

 • Verenigingszaken
 • Secretariaat Hanzesport
 • Vrijwilligersbeleid
 • Vertrouwenspersonen
 • ARBO + veiligheid
 • Kantoor Hanzesport

Vacature
PR & Communicatie

 • Website en clubblad
 • Promotie en ledenwerving
 • Sponsorbeleid
 • Evenementen en pers

Ron Kwakkelaar
Sportzaken Baanatletiek

 • Baanatletiek Coordinatie Team (BCT)
 • Jeugd, Senioren, Masters technische atleten
 • Technisch Top team
 • Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
 • Jeugdbestuur