Wegregels

Hanzesport heeft regels opgesteld voor het lopen op de openbare weg. Hiermee willen we meer eenduidigheid krijgen in hoe we als loopgroep op de openbare weg lopen en we willen de veiligheid tijdens het lopen vergroten. Je vindt de wegregels hieronder. Bekijk ze maar eens en hanteer deze regels tijdens het lopen op de openbare weg.

Alle loopgroepen binnen Hanzesport dienen zich te houden aan onderstaande regels voor lopen op de openbare weg:

 • Als loopgroep loop je zoveel mogelijk rechts van de weg (en dus niet links).
 • Indien fietspad of breed trottoir aanwezig is dan loop je als groep op fietspad of trottoir (rechts) en niet op de weg.
 • Indien mogelijk loop je op een rustige B-weg (ronde kanten) zoveel mogelijk op het midden van de weg om heup en knieklachten te voorkomen.
 • Loop in een groep 2 aan 2 zodat je snel achter elkaar kunt gaan lopen!
 • Indien bocht niet te overzien is dan loop je als groep tijdelijk in de buitenbocht (oppassen met oversteken).
 • Als groep steek je altijd gezamenlijk een weg over. De (assistent)trainer bepaalt het moment.
 • Bij schemer en in het donker is het verplicht voor elke loper om een reflecterend hesje en minimaal een lampje te dragen wat zowel van de voorkant als achterkant zichtbaar is!
 • De (assistent)trainer maakt bij start van iedere training afspraken met lopers¬†over:
  • wie loopt voor en wie achterin de groep
  • spreekt signalen af voor auto, gevaar e.d.
  • bepaalt wie bij welke groep blijft lopen indien een groep uit elkaar valt
 • Trainer en assistent-trainer hebben altijd een mobiele telefoon bij zich!
 • Blijf nadenken en communiceer regelmatig binnen je loopgroep over het lopen op de openbare weg!