Huisregels

AV Hanzesport wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de atletieksport vinden we belangrijk. AV Hanzesport wil actief werken aan de bewustwording bij atleten, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. AV Hanzesport moet een ontmoetingsplaats zijn waar atleten samen met plezier en voldoening kunnen sporten.

Dit vraagt om een bepaalde cultuur, maar ook om duidelijke gedragsregels. De vereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Alle bij AV Hanzesport betrokken vrijwilligers, bestuursleden en het kader dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. Deze gedragscode geldt voor alle leden. Maar ook voor anderen, die op de accommodatie van de vereniging actief of aanwezig zijn.

De gedragscode kun je hier in z’n geheel vinden