Algemene Ledenvergadering

vrijdag 31 maart 2023

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Binnenkort zal de agenda per mail verstuurd worden. De achterliggende stukken kunnen daarna worden opgevraagd bij de secretaris en/of penningmeester.

Deze vergadering wordt gehouden op:

VRIJDAG 31 maart 2023

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis”