Update Corona-virus en activiteiten Hanzesport

(Update dinsdag 31 maart 21:45 uur)
Inzake de ontwikkelingen van het Corona-virus besluit het bestuur van Hanzesport als volgt:

  • Conform het advies van de Atletiekunie worden alle maatregelingen verlengd tot 28 april. Verder gelden de richtlijnen van het RIVM.¬†
  • De inning van de contributie voor het tweede kwartaal wordt opgeschort. We laten een besluit over de contributie gedurende de coronacrisis over aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) die na deze akelige periode weer zal worden georganiseerd.

Bestuur Hanzesport