Algemene Ledenvergadering av Hanzesport

Op woensdag 25 maart wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AV Hanzesport gehouden. Graag nodigen wij ieder lid uit om daaraan deel te nemen. Op de agenda komt voor de pauze de verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar te staan, financieel en inhoudelijk en na de pauze komen enkele zaken met betrekking tot de toekomst aan de orde.

Met betrekking tot de toekomst zijn er in ieder geval twee zaken te bespreken.
Allereerst wordt het rapport van de ‘Denktank’ besproken, waarin verslag wordt gelegd van hun bevindingen en hoe zij de toekomstige ontwikkeling zien van de vereniging. Een belangrijk onderwerp!
Daarnaast worden twee vacatures in het bestuur besproken. De vacature voor lid van het bestuur met verantwoordelijkheid voor PR, communicatie en sponsoren is al langer onbezet en door het aftreden van Jan Jansen als voorzitter komt ook deze positie ter beschikking.
Het bestuur kan leden voordragen maar ook individuele leden kunnen kandidaten voordragen, mits gesteund door tenminste 3 leden. Iedereen die een van deze vacatures wil vervullen, wordt uitgenodigd zich te melden bij het bestuur al dan niet ondersteund door 3 leden. Omdat we de stukken twee weken van te voren willen versturen, vragen we jullie om dat voor 10 maart aan het bestuur te laten weten.

Wij hopen op een druk bezochte ALV!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur