Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden op:

vrijdag 28 oktober 2022Aanvang: 20.00 uurLocatie: Clubhuis

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling ALV 1 april 2022 notulen
3. Presentatie jaarbudget 2023

  • AV Hanzesport
  • SAAZ

4. Benoeming bestuursleden:

  • Rene Hombergen tot Voorzitter SAAZ
  • Sander Heesen tot Penningmeester SAAZ

5. Verzoek om nieuwe bestuursleden 

6. Voorstel benoeming bijzondere bijdragen

  • Lid van verdienste

7. Huldigingen & jubilarissen

Pauze (10 min.)

8. Verduurzamen accommodatie (via SAAZ)
9. Sport- en beweegpark Vitaal Hanzepark
10. Presentatie overige plannen 2023

  • Wedstrijden

11. Verenigingsmededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting (rond 21.45 u.)