Nieuwe framerunner voor pupillen…?!

Binnenkort starten we een nieuwe sponsoring- en crowdfunding-actie voor een nieuwe framerunner voor de kleinsten. Een framerunner heette tot voor kort racerunner. Het is een loopfiets met drie wielen waarop mensen met een mobiliteitsbeperking toch kunnen stappen, lopen en rennen.

Een mooi palet…

Gelukkig beschikt AV Hanzesport inmiddels over een breed palet van deze fietsen. Echter nog niet voor onze kleinste pupillen; de jeugd van 6 en 7 jaar (of voor iets oudere kinderen met een groeistoornis).

… completeren

Om ook deze kinderen al vroeg met lopen en dus ook met lopen op een heuse atletiekbaan vertrouwd te maken… starten we een actie om gelden van derden hiertoe te werven. De aanschaf bedraagt ongeveer 2.500 euro.

Graag je inzet of bijdrage

Wie mee wil doen met de actie of tips heeft over mogelijke gevers dan wel zelf een bijdrage wil geven, meer informatie via Judith Budde of Tosca Lammers dan wel het kantoor van AV Hanzesport: kantoor@hanzesport.nl