Samen sporten met een vluchteling

Het is bekend dat veel vluchtelingen en asielzoekers het in meerdere opzichten moeilijk hebben. Het lange wachten in het AZC, de onzekerheid, beperkte contactmogelijkheden buiten het AZC en daar komen nu nog de Corona maatregelen bovenop. Ontmoeten en verbinden zijn voor hen van groot belang om mentaal en fysiek op de been te blijven. Volgens het Algemeen Dagblad leeft 35% van alle vluchtelingen in een sociaal isolement en ‘Eén Vandaag’ meldt dat ruim negen op de tien (94%) vluchtelingen meer Nederlandse vrienden willen hebben, maar dit volgens de helft van hen moeilijk is te realiseren.

Daar kunnen wij toch wat aan doen? Door met een buddy, buiten een rondje hard te lopen of te wandelen kan voor hen erg veel betekenen.

Hoe kunnen we dat doen?
In samenwerking met de stichting Buddy to Buddy zoekt Hanzesport betrokken lopers en wandelaars om aan vluchtelingen te koppelen. Zij kunnen de link voor een vluchteling betekenen naar onze samenleving en kunnen daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar haar of zijn nieuw bestaan.

In februari as. volgt een nieuwe matchingsronde van Buddy to Buddy. Hierbij worden ongeveer 60-80 mensen aan elkaar gekoppeld. Je gaat een traject aan met je nieuwe buddy, maar samen vormen jullie ook een groep. Het traject is opgebouwd aan de hand van drie I’s: Inspiratie, Interactie en Intervisie. Naast het wekelijkse contact met je buddy vraagt het zes bijeenkomsten in 4 maanden tijd. Daarnaast organiseert Buddy to Buddy allerlei leuke activiteiten waar buddy’s vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Concreet zoeken wij graag mensen die periodiek (1x per week of 2 weken) als buddy samen met een asielzoeker willen hardlopen, joggen, oefenen, wandelen of fietsen. Het gaat daarbij niet om de prestatie of afstand, maar primair om het bewegen en het contact.
Als je aan dit project wilt deelnemen, laat ons dan dit horen. Wij zorgen dan dat je z.s.m. meer informatie krijgt over aanmelding en matchingbijeenkomst van Buddy to Buddy.

Bij voorbaat danken we jullie voor jullie meeleving en –werking.

Namens Cees de Boer en Wim ter Hart

Meld je aan via: kantoor@hanzesport.nl